ร่วมแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ 

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ท. ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น รวมถึงผู้เกษียณอายุราชการ กองทัพภาคที่ 3 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

News: 0009

1,149 total views, 1 views today