ม.นเรศวร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร จัดสัมมนา หัวข้อ “เทคนิคการทำทัวร์ให้โดนใจลูกค้า ด้วยวาทศิลป์อย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานมัคคุเทศก์โลก“  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อินทิรา แซ่ฟุ้ง อดีตกรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และอาจารย์ศิริลักษณ์ เขตรสูงเนิน หนึ่งในสามของมัคคุเทศก์ไทยที่รับรองจากสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก เป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากมัคคุเทศก์และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ กว่า 60 คน ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 

899 total views, 4 views today