12 ต.ค. 2561 รพ.ทันตกรรม ให้บริการทางทันตกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการทางทันตกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ   

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ  หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพ ช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันและผ่าฟันคุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านใดสนใจสามารถเข้ารับบริการได้ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทั้งนี้ หากท่านที่สนใจเข้ารับบริการกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนยื่นในวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 966 – 866 หรือติดต่อสอบถามที่บริเวณเคาน์เตอร์เวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันเวลาราชการ 

 

3,877 total views, 2 views today