ม.นเรศวรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 29   

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.   ดร.สุชาติ เมืองแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองทัพน้อยที่ 3 ครบรอบปีที่ 29   โดยมี พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์  อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

873 total views, 1 views today