นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer)   

พลังนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheerประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561  เวลา 18.00 น.  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในชื่อตอน Heroic กล้าหาญ ชาญชัย โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง ศ.(พิเศษ)ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมชมและให้กำลังใจนิสิต 

กิจกรรมเริ่มด้วยขบวนนิสิตของแต่ละคณะเดินเข้าสู่สนาม จากนั้นนายนัธวินทร์ ทองย้อย นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้กล่าวรายงานและขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้  การจัดกิจกรรม Power Cheer ครั้งที่ 9 เกิดขึ้นจากการแสดงสปิริต ความสามัคคีของนิสิตรหัส 61 และส่งเสริมให้นิสิตได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกถึงความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน และสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับนิสิต ผ่านกิจกรรมการร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยด้วยความร่วมมือจากองค์กรกิจกรรมและนิสิตทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การปรับตัวในการทำงานร่วมกับเพื่อนต่างคณะ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ด้วย 

ภายหลังจากการร่วมร้องเพลงมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้มีการนำพระราชประวัติและวีรกรรมต่างๆ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มานำเสนอในรูปแบบการแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสมเพื่อเทิดพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ อลังการการแสดงดังกล่าวต้องการแสดงถึงความกตัญญู พร้อมทั้งให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ในสถาบันอันทรงเกียรติที่มีพระนามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย ซึ่งพลังนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรกว่า 6,000 คน ได้รวมพลังในกิจกรรมร้องเพลงและการแสดงอย่างพร้อมเพรียงสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก 

 

 

 

61,948 total views, 2 views today