ฉลอง 51 ปี บนเส้นทาง จากวศ. พิษณุโลก มศว. พิษณุโลก สู่มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงานพิธีคารวะบูรพาจารย์ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 1-8 (วศ.พิษณุโลก รุ่นที่ 1-8) ภายใต้ชื่อว่า “งานฉลอง 51 ปีบนเส้นทาง จากวศ. พิษณุโลก มศว. พิษณุโลก สู่มหาวิทยาลัยนเรศวร” กิจกรรมภายในงานจัดให้มีพิธีคารวะบูรพาจารย์ที่เคารพในอดีต เช่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พนัส หันนาคินทร์ การยกย่องเชิดชูศิษย์เก่า ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และงานด้านการศึกษา ที่สำคัญการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 27 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 270,000 บาท ทั้งนี้มีศิษย์เก่า วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก รุ่นที่ 1-8 (ม.นเรศวร รุ่นที่ 1-8) ร่วมงานกว่า 300 คน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

News : 0478 

293 total views, 1 views today