สถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีบวงสรวงดวงเพื่อถวายสักการะแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านเนื่องในวาระโอกาส ครบรอบ 28 ปี ในวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานได้รับเกียรติจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พร้อมนี้จัดให้มีพิธีมอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร และของที่ระลึกสำหรับองค์กรสื่อมวลชน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร 

News : 0479 

716 total views, 3 views today