บายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ม.นเรศวร ตอน นพนเรศชเยศราชัน บายศรีสู่ขวัญนิสิตนิสิตา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2561 : Rising of the king glory ตอน นพนเรศชเยศราชัน บายศรีสู่ขวัญนิสิตนิสิตา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายในงานจัดให้มี พิธีมอบพานระลึกพระคุณครู ขบวนเชิญบายศรีและการแสดงพิธีเปิดบายศรี การแสดงฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ และประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยหมอขวัญทศพล หิมพานต์ สร้างขวัญกำลังใจ เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่นิสิตใหม่ พร้อมรับสายสิญจน์จากการประกอบพิธี เพื่อนำไปให้กับนิสิตใหม่ ณ หอประชุมใหม่ อาคารอเนกประสงค์ใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

774 total views, 1 views today