เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมกาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่จังหวัดพิษณุโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

1,027 total views, 2 views today