ม.นเรศวร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดพิษณุโลก 

News : 0458 

847 total views, 2 views today