ห้ามพลาด! “เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15” มหกรรมสินค้าและความรู้ด้านการเกษตร

ขอเชิญร่วมงาน เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15 “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พบกับสินค้าทางการเกษตรมากมาย การประกวดด้านอาหารและสัตว์เลี้ยง เช่น การประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว การประกวดไก่ชนนเรศวร การประกวดปลากัด การแสดงนิทรรศการทางวิชาการต่างๆ รวมไปถึงการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการเกษตร โดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พบกันในวันที่ 30 กรกฎาคม  5 สิงหาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 2710 หรือ www.agi.nu.ac.th/agi15

 

News: 0453 

140 total views, 6 views today