โครงการค่ายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเปิดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 ในโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ  กิจกรรมค่ายฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2561 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี  อาจารย์พลธรายุทธ ทิพยุทธ จากวิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นางสาวน้ำฟ้า รัตนโพธิ์ศรี จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, นายนพรัตน์ ลาโม้ จากคณะวงลูกทุ่งหมอลำระเบียบวาทศิลป์ มีผู้เข้าร่วมเป็นนิสิตจากโครงการผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรมโครงการลูกพระฆเนศ ตลอดจนนิสิตที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน

โดยกิจกรรมที่ 2 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมศึกษา ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประเทศ  เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อให้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนเผยแพร่บทเพลงไทยลูกทุ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

1,063 total views, 2 views today