มน. หารือสร้างความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข ภูฎาน

     วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมหารือกับ Sonam Dorji, Registrar General, Bhutan Medical and Health Council. และคณะจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศ ภูฏาน ถึงความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพ ณ ห้องรับรองนเรศวร 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

News: 0442 

596 total views, 1 views today