ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

 

       4 กรกฎาคม 2561 นี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  ณ สำนักงานเลขานุการคณะ / วิทยาลัย ที่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อที่ท่านสังกัดอยู่ 

       ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 2391 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nu.ac.th

123 total views, 1 views today