ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการความเป็นกลางของหน่วยรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

1,111 total views, 40 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ Read more

1,118 total views, 34 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเปิดทำการตามปกติและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเปิดทำ Read more

8,130 total views, 5 views today

แจ้งนิสิตทุกชั้นปี และศิษย์ เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการดำเนินการเปลี่ยนชื่อ e-Mail Address

นิสิตทุกชั้นปี และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเ Read more

761 total views, 6 views today

ปฏิทินกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : กิจกรรมนิสิต มหาว Read more

1,820 total views, 11 views today

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ขอบคุณข้อมูลจ Read more

370 total views, 6 views today

ศูนย์ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต ปี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต 🔴  Read more

245 total views, 1 views today