เปิดแล้ว นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 65 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36

     วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10 Read more

50 total views, 14 views today

กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  

     วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมศ Read more

45 total views, 3 views today

ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 267 (11/2562) : มีมติบรรจุอนุมัติหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และอนุมัติหลักสูตรใหม่

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ที่ปร Read more

225 total views, 4 views today

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น KU-SSP ณ Kanazawa University, Japan 2020-2021

    ด้วย Kanazawa University ประเทศญี่ปุ Read more

120 total views, 2 views today

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยลเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 Read more

138 total views, no views today