วิทยุ ม.นเรศวร รับโล่รางวัลเครือข่ายสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง ปี 2561 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ม Read more

5,402 total views, no views today

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมจัดงาน “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และโรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว”

No views yet

No views yet

โครงการ ASEM Work Placement Programme คัดเลือกไปฝึกงาน ณ สถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี จำนวน 10 ทุน

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึก Read more

694 total views, 2 views today

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร ร่วมสอนทำปลาส้มปลอดพยาธิ ในโครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนม Read more

5,220 total views, 5 views today