ม.นเรศวร ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร “การวิจัยสู่เส้นทางตำแหน่งทางวิชาการ” 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.45 อ่านรายละเอียดข่าว

123 total views, 18 views today

ม.นเรศวร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหา อ่านรายละเอียดข่าว

336 total views, 3 views today

ข่าวสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 252 (10/2561) 

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 9.00 อ่านรายละเอียดข่าว

276 total views, 6 views today

อธิการบดี ม.นเรศวร รับมอบรางวัลคนดีศรีสองแคว ประจำปี 2561 ด้านการศึกษาและสังคม 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ พิ อ่านรายละเอียดข่าว

252 total views, 3 views today

สมาคมนิสิตเก่าม.นเรศวร ดูงาน ณ สมาคมศิษย์เก่าม.สงขลานครินทร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายสุรจิต วง อ่านรายละเอียดข่าว

678 total views, 6 views today