ม.นเรศวร จับมือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นำเทคโนโลยี 4G/5G สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข วิจัยและการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิ Read more

182 total views, no views today

ม.นเรศวร แสดงความยินดีแก่นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะก Read more

188 total views, no views today

ม.นเรศวร ร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี

วันที่  21 ตุลาคม 2563 ผู้แทนมหาวิทยาลัย Read more

142 total views, no views today

ม.นเรศวร รับการตรวจประเมินศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อยกระดับ เป็น MICE CITY 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. Read more

213 total views, no views today

ม.นเรศวร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิก Read more

176 total views, 1 views today

ม.นเรศวร จับมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และการสาธารณสุข เปิด “คลินิกการแพทย์แผนไทย” ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2563 ศาสตราจารย์พ Read more

195 total views, no views today