ม.นเรศวร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562  ดร.สุชาติ เม อ่านรายละเอียดข่าว

10 total views, 10 views today

ม.นเรศวร จับมือ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม มุ่งบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

วันที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร อ่านรายละเอียดข่าว

258 total views, 5 views today

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เก็บข้อมูล เพื่อจัดทำหอประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวร หอประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และหอประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

No views yet

No views yet

คณะสาธารณสุข ม.นเรศวร จัดเวทีสร้างผลงานวิจัยควบคุมยาสูบพื้นที่ภาคเหนือ 

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบ อ่านรายละเอียดข่าว

295 total views, 2 views today