ม.นเรศวร จัดกิจกรรมบำบัดสุขภาพจิตใจตนเอง และเรียนรู้ช่วยเหลือนิสิตภาวะซึมเศร้า 

       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 รองศาส อ่านรายละเอียดข่าว

244 total views, 6 views today

8 พันธมิตรมหาวิทยาลัยไทย จับมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย  มุ่งเป็นศูนย์กลางการในการวิจัยด้านดิจิทัล 

       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 มหาวิท อ่านรายละเอียดข่าว

164 total views, 4 views today

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  

       รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสั อ่านรายละเอียดข่าว

93 total views, 2 views today

บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

       ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณ อ่านรายละเอียดข่าว

126 total views, 3 views today

ม.นเรศวรร่วมวางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” 

       วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ อาคาร อ่านรายละเอียดข่าว

163 total views, no views today

การประกวดถ่ายภาพนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Content 2019”   

       เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  ณ อ่านรายละเอียดข่าว

214 total views, no views today

ม.นเรศวร จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพัฒนาประเทศ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์พิเ อ่านรายละเอียดข่าว

198 total views, 1 views today