การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 246 (4 / 2561)

     วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 9 อ่านรายละเอียดข่าว

73 total views, 45 views today

รดน้ำดำหัวผู้บริหารสภามหาวิทยาลัย ประเพณีไทยวันสงกรานต์

     วันที่ 22 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์พิ อ่านรายละเอียดข่าว

38 total views, 19 views today

นักเรียนมัธยมสาธิต มน. คว้ารางวัล ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ

     ในวันที่ 6 -10 เมษายน 2561 นักเรียน อ่านรายละเอียดข่าว

49 total views, 6 views today

ม.นเรศวร มุ่งพัฒนานิสิตคิดค้นวิจัยจากภูมิปัญญาไทย สู่ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็นสากล

     มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ อ่านรายละเอียดข่าว

14 total views, 2 views today