พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

       วันนี้ (25 มกราคม 2562) เวลา 09.0 อ่านรายละเอียดข่าว

4,426 total views, 49 views today

ม.นเรศวร มอบ 3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะผู้มีคุณูปการต่อประเทศไทย 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีพิธีพระราชท อ่านรายละเอียดข่าว

3,598 total views, 47 views today

นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีแก่ “ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์” ในฐานะบุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2561 ณ ห้องประชุ อ่านรายละเอียดข่าว

4,470 total views, 43 views today

วิทยุ ม.นเรศวร รับโล่รางวัลเครือข่ายสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง ปี 2561 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ม อ่านรายละเอียดข่าว

5,026 total views, 44 views today

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร ร่วมสอนทำปลาส้มปลอดพยาธิ ในโครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนม อ่านรายละเอียดข่าว

5,017 total views, 2 views today

ม.นเรศวร สานต่อพระราชปณิธาน ในโครงการ “ปลูกไผ่ใช้สอย” 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยนเ อ่านรายละเอียดข่าว

3,029 total views, 1 views today

ม.นเรศวร ร่วมประกาศสงครามขยะ  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มมูลค่า 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  ศาสตราจารย์พ อ่านรายละเอียดข่าว

2,102 total views, 1 views today