ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

         ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ Read more

2,951 total views, 134 views today

มหาวิทยาลัยนเรศวรเดินเครื่องระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ร่วมกับน้ำเสียของมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อคลองหนองเหล็กใสสะอาดอย่างยั่งยืน 

    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี Read more

4,022 total views, 65 views today

ปลัดกระทรวง อว. แนะนำ “การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศ   

    วันที่ 24 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย Read more

4,724 total views, 59 views today

วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 จังหวัดพิษณุโลกเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องส Read more

8,651 total views, 1 views today