มหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ภาคเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

       เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ศาสตา Read more

81,323 total views, 4,378 views today

ม.นเรศวร นำนักเรียนทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ม.นเรศวร นำนักเรียนทุนพระราชทาน “โครงการ Read more

106,049 total views, 4,377 views today

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ Read more

201,827 total views, 4,377 views today

รายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดทำแผนพลิกโฉม การจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัย NU Reinventing Plan (พ.ศ.2565-2569)

รายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน เพื่ Read more

160,038 total views, 3 views today

ม.นเรศวร ขานรับนโยบาย รมว.อว. มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศาสตร Read more

214,533 total views, no views today