ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร

. . .   ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื อ่านรายละเอียดข่าว

94,379 total views, 1,386 views today

รพ.มน. รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Unit) ปี 2561

105,845 total views, 1,384 vie อ่านรายละเอียดข่าว

105,845 total views, 1,384 views today

อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับ 2 รางวัล ระดับประเทศด้านการควบคุมยาสูบ

ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ อาจารย์คณะสาธา อ่านรายละเอียดข่าว

106,641 total views, 1,387 views today

ม.นเรศวร จัดพิธีทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยน อ่านรายละเอียดข่าว

107,338 total views, 1,384 views today

ม.นเรศวร โชว์แม่พิมพ์เข่าเทียม ทนร้อน ใช้ซ้ำได้ เหมือนจริงที่สุด

     โรคข้อเข่าเสื่อมมีความสัมพันธ์อย่าง อ่านรายละเอียดข่าว

381,705 total views, 2,774 views today

ม.นเรศวร ชูแนวคิดองค์การอนามัยโลก ยกระดับดูแลผู้สูงอายุเหนือล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการโดย คณะสาธารณ อ่านรายละเอียดข่าว

207,417 total views, 1,384 views today

ร่วมชื่นชมผลงานออกแบบและแสดงความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายนิสิต และกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกัน

     อัตลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ในปั อ่านรายละเอียดข่าว

133,753 total views, no views today

ม.นเรศวร พัฒนาระบบและรูปแบบการบริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ (Creative Health Care Delivery for Aging)

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ร่ อ่านรายละเอียดข่าว

124,925 total views, 1 views today

ม.นเรศวร เจ้าภาพจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เว อ่านรายละเอียดข่าว

175,759 total views, 1 views today

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมแถลงข่าว ส่งเสริมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ กลุ่มเสี่ยง 50-70 ปี “ตรวจพบเร็ว รักษาทัน”

176,497 total views, no views today

176,497 total views, no views today