ทันตแพทย์ ม.นเรศวร ห่วงประชาชนซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เสี่ยงอันตรายได้ของไม่มีมาตรฐาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.สดใส อ่านรายละเอียดข่าว

23 total views, 23 views today

นิสิตม.นเรศวร รับพระราชทานรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราช อ่านรายละเอียดข่าว

2,917 total views, 116 views today

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมแถลงข่าวกับสื่อมวลชน เปิดตัวร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา 2 

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว สถานปฏิ อ่านรายละเอียดข่าว

4,119 total views, 67 views today

แอปพลิเคชัน “หมอรู้จักคุณ” ต้นแบบของประเทศไทย เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพสำหรับ ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา

2,783 total views, 40 views to อ่านรายละเอียดข่าว

2,783 total views, 40 views today

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามการการดำเนินงานและมอบนโยบายสถาบันอุดมศึกษา เน้นให้“มหาวิทยาลัย”เร่งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รั อ่านรายละเอียดข่าว

2,202 total views, 4 views today

นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer)   

พลังนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกร อ่านรายละเอียดข่าว

60,738 total views, 2 views today