ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

2,024 total views, 72 views to อ่านรายละเอียดข่าว

2,024 total views, 72 views today

ม.นเรศวร พร้อมช่วยดูแลดินแดนสมุนไพรภาคเหนือตอนล่าง และทำหน้าที่วิจัยให้ดีที่สุด 

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อ่านรายละเอียดข่าว

2,859 total views, 81 views today

สถานภาพการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

       การปาฐกถาพิเศษ “สถานภาพการจัดตั้ง อ่านรายละเอียดข่าว

844 total views, 8 views today

คณะพยาบาลฯ ม.นเรศวร จัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล 

       เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10 อ่านรายละเอียดข่าว

1,491 total views, 2 views today

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมชื่นชมยินดีนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

       วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  อ่านรายละเอียดข่าว

1,234 total views, 1 views today