ม.นเรศวร สานต่อพระราชปณิธาน ในโครงการ “ปลูกไผ่ใช้สอย” 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยนเ อ่านรายละเอียดข่าว

452 total views, 23 views today

ม.นเรศวร ร่วมประกาศสงครามขยะ  ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพิ่มมูลค่า 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  ศาสตราจารย์พ อ่านรายละเอียดข่าว

427 total views, 17 views today

อธิการบดีม.นเรศวรลงพื้นที่บ้านสนามคลี พร้อมสนับสนุนต่อยอดรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายในการสนับสนุนแล อ่านรายละเอียดข่าว

3,128 total views, 22 views today

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงการเสนอข่าวเรื่องการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

2,952 total views, no views today

2,952 total views, no views today

หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์  แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ่านรายละเอียดข่าว

4,425 total views, 1 views today

นิสิตม.นเรศวร รับพระราชทานรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราช อ่านรายละเอียดข่าว

5,320 total views, 1 views today