คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวให้กับชาวต่างชาติ ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 18 ประเทศ 

       เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายพิ อ่านรายละเอียดข่าว

432 total views, 4 views today

การผลิตสื่อการสอนและพัฒนาการแสดงข้อมูลสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ด้วยโปรแกรม Google Earth

No views yet

No views yet