ม.นเรศวร ขอเชิญชมการประกวด “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร”ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 11 สิงหาคมนี้

         มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการประกวดวง อ่านรายละเอียดข่าว

509 total views, no views today

บายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ม.นเรศวร ตอน นพนเรศชเยศราชัน บายศรีสู่ขวัญนิสิตนิสิตา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยน อ่านรายละเอียดข่าว

242 total views, 2 views today

สัมมนาเครือข่ายสัมพันธ์อดีตผู้นำนิสิตกลับถิ่นนเรศวร ครั้งที่ 2

เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ศาสตรา อ่านรายละเอียดข่าว

765 total views, no views today

รพ.มน. รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Unit) ปี 2561

105,845 total views, 1,384 vie อ่านรายละเอียดข่าว

105,845 total views, 1,384 views today

อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับ 2 รางวัล ระดับประเทศด้านการควบคุมยาสูบ

ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ อาจารย์คณะสาธา อ่านรายละเอียดข่าว

106,641 total views, 1,387 views today

ม.นเรศวร จัดพิธีทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยน อ่านรายละเอียดข่าว

107,339 total views, 1,385 views today

SGTECH เปิดประชุมฯ ติดตามสถานการณ์และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำของนานาชาติ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  เมื่อวันที่ 24- 25 กรกฎาคม 2561 ว อ่านรายละเอียดข่าว

105 total views, no views today

ม.นเรศวร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ พระพุทธชินราช และเฉลิมพระเกียรติ ร.10

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายประจินต์ อ่านรายละเอียดข่าว

121 total views, 1 views today