ประวัติมหาวิทยาลัย
 
 

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจสมัครเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย
ระบบการรับเข้าศึกษาต่อ
ข่าวกิจกรรมของนิสิต
ข่าวสารรับเข้าศึกษาต่อ
การเตรียมความพร้อม GAT PAT O-NET และ Admission
 
ทุนการศึกษาและสวัสดิการ
จองหอพักออนไลน์
หอพักนิสิต NU Dorm
ศูนย์ประสานงานหอพักเอกชน
หน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง
กองบริการการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักหอสมุด
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
บริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready