ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
 
 
ด้วย สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant – ASEA – UNINET เพื่อไปฝึกอบรม ศึกษาหรือวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย  
วันที่ประกาศข่าว 22 มกราคม 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 563 คน
อ่านต่อ
ด้วยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน  
วันที่ประกาศข่าว 22 มกราคม 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 330 คน
อ่านต่อ
ด้วย สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุนไปศึกษาต่อเพื่อสอนหรือทำวิจัย ณ สถาบันการศึกษาในยุโรป ภายใต้โครงการ Erasmus+  
วันที่ประกาศข่าว 22 มกราคม 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 426 คน
ด้วย สกอ. ประชาสัมพันธ์ทุนไปศึกษาต่อเพื่อสอนหรือทำวิจัย ณ สถาบันการศึกษาในยุโรป ภายใต้โครงการ Erasmus+
อ่านต่อ
Go Campus Thailand ได้จัดโครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา MBA ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา  
วันที่ประกาศข่าว 22 มกราคม 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 280 คน
Go Campus Thailand ได้จัดโครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา MBA ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 84 ข่าว หน้า 17/17
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 21 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์