ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
 
 
ประชาสัมพันธ์หนังสือ Funding for United States Study  
วันที่ประกาศข่าว 09 มีนาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 234 คน
อ่านต่อ
ด้วย สกอ. เวียนแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน  
วันที่ประกาศข่าว 25 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 253 คน
ด้วย สกอ. เวียนแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน
อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (Northwest University) นครซีอาน จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตต่างชาติ  
วันที่ประกาศข่าว 25 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 395 คน
อ่านต่อ
โครงการ Boosting Research Potential of Naresuan University Students รุ่น 4  
วันที่ประกาศข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 310 คน
อ่านต่อ
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สวทช. ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจรับทุนการศึกษา ดังนี้  
วันที่ประกาศข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 278 คน
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สวทช. ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจรับทุนการศึกษา ดังนี้
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 72 ข่าว หน้า 13/15
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 4 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 
ipv6 ready