รายงานพิเศษ
 
 
ม.นเรศวร ร่วมกับ สถาบันการศึกษา 2 ประเทศ ร่วมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฯ
วันที่ประกาศข่าว 04 เมษายน 2560 ผู้ประกาศข่าว นักประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 333 คน

    

      มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง  อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาความเชื่อมโยงบนระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย”“Developing LIMEC  Connectivity” โดยมี พลเอกศิริ ทิวะพันธ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวและได้รับเกียรติจาก คุณมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนสถาบันการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก


       ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า  “การประชุมวิชาการนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง  อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาความเชื่อมโยงบนระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย”“Developing LIMEC  Connectivity” ที่กำลังดำเนินการจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2560 โดยLIMEC  ได้ดำเนินการมา 2 – 3 ปี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนเรศวรจะเข้าไปสนับสนุนในเชิงวิชาการให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน ในด้านการวิจัย การค้าการลงทุนทางด้านเกษตร แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของด่านภูดู่ยังไม่เรียบร้อย แต่มีการค้าการขายอย่างก้าวกระโดดเกิดขึ้นแล้ว และทางด่านแม่สอดก็ได้รับการพัฒนาเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจะเติบโตทางเศรษฐกิจและก้าวกระโดดอย่างแน่นอน  ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีปฏิญญา LIMEC เพื่อร่วมมือกันพัฒนาด้านค้า ซึ่งมีคู่ค้าที่เซ็นสัญญากันแล้ว เริ่มการค้าขายและการเดินทางระหว่างชายแดนง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก”

 

       ในการประชุมวิชาการดังกล่าวมีกิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ  โดย Professor Andreas Jattke, PhD เรื่อง Germany’s Perspectives on Global Procurement (Tentative)  ปาฐกถาพิเศษ  โดย Professor Dirk Sackmann, PhD เรื่อง Germany’s Perspectives on Industry 4.0 (Tentative), ปาฐกถาพิเศษ  โดย  Associate Professor Hidetsugu Suto, PhD เรื่อง System Design Engineering (Tentative), และศึกษาดูงาน ณ บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จำกัด ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์  และRain Forest Farm อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯกว่า 100 คน สำหรับผู้สนใจในการพัฒนาความเชื่อมโยงบนระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย”“Developing LIMEC  Connectivity สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 055-964388  ในวันและเวลาราชการ     

 

ณัฐชยา แก้วมา:ข่าว/ภาพ 

04-04-60/179


แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 13 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์