ภาพข่าว
 
 
พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ประกาศข่าว 20 มีนาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 237 คน


วันที่ 19 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 47 ร่าง โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธี รวมถึงการมอบเกียรติบัตรแด่ญาติอาจารย์ใหญ่ และการมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เรียนดี ณ วัดศรีรัตนาราม(วัดจูงนาง) จังหวัดพิษณุโลก


ธิติ สิงห์คง : ข่าว
นเรศ เอี่ยมอินทร์ : ภาพ
20-03-60/168

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์