ภาพข่าว
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)
วันที่ประกาศข่าว 20 มีนาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 150 คน


วันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทรเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)เพื่อนักวิจัยมีโอกาสในการสร้างเสริมประสบการณ์และฝึกทักษะการศึกษาวิจัยทางคลินิกให้สามารถนำไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรธิติ สิงห์คง: ข่าว/ภาพ

20-03-2560/167

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์