ภาพข่าว
 
 
สานพลังเปิดเมืองนวัตกรรมอาหาร
วันที่ประกาศข่าว 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ประกาศข่าว yodwadee จำนวนผู้อ่าน 803 คน


 

       เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ร่วมโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร จัดกิจกรรม Food Innopolis Open House พร้อมด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “เมืองนวัตกรรมอาหาร”  โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้กับอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

  ......................................................ยศวดี สายสืบ/ ข่าว
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง/ ภาพ
17-02-60/142

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์