บุคคลดีเด่น
 
 
นิสิต มน. โชว์ฝีมือ ช่วยผู้ประกอบการฟาร์มสุกร คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาไทย
วันที่ประกาศข่าว 17 มิถุนายน 2558 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1929 คน

นิสิต มน. โชว์ฝีมือ ช่วยผู้ประกอบการฟาร์มสุกร คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาไทย 

            นิสิต มน. โชว์ฝีมือ ช่วยผู้ประกอบการฟาร์มสุกร คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาไทย

 

                  เมื่อเร็ว ๆ นี้มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ พ.ศ. 2558 ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 โดยนายอรรถชัย เขียวศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอโครงการเรื่อง “ครัชชิ่งบาร์ท้าความตายเพิ่มรายได้ฟาร์มสุกร” ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ฟาร์มสุกรพันธุ์เขาน้ำสุด บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยนเรศวรในความสำเร็จครั้งนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


เกียรตินารี ธชีพันธุ์ : เรียบเรียง 16/6/58/290

ภาพและข้อมูลโดย กองบริการการศึกษาและภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 21 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์