ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
13 ตุลาคมนี้ ม.นเรศวร ขอเชิญร่วมแสดงความจงรักภักดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560”
วันที่ประกาศข่าว 09 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ ม.นเรศวร จำนวนผู้อ่าน 213 คน       มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยกองอาคารสถานที่ ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิต ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่  13 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณพื้นที่ข้างโรงผลิตน้ำแร่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

       มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองอาคารสถานที่ เตรียมจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560” จำนวน 150 ต้น โดยแบ่งเป็นต้นราชพฤกษ์ จำวน 109 ต้น และต้นประดู่กิ่งอ่อน จำนวน 41 ต้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 3,200 ตารางเมตร อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

       ทางมหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยพระองค์ ทรงให้ความสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อทรงเสด็จไปแห่งใดก็จะทรงปลูกต้นไม้ทุกครั้ง ดังพระบรมราโชวาทในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2521 ความว่า   

“ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเลและอากาศ มิใช่เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้น หากเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับการรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย”

       โอกาสนี้ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยกิจกรรมดังกล่าว จะเริ่ม ตั้งแต่เวลา 08.00น.เป็นต้นไป ณ บริเวณพื้นที่ข้างโรงผลิตน้ำแร่ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริวัฒน์ เดียวสูงเนิน โทรศัพท์  0-5596-8007 ในวันและเวลาราชการ


.........................................


ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
09/10/2560/05
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 23 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์