ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 10 สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย
วันที่ประกาศข่าว 09 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 64 คน

มหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) เตรียมจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 10 สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติของใบหน้าเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้นจึงต้องใช้ความเข้าใจอย่างดียิ่งในบุคลากรทางการแพทย์โดยเน้นให้มีการทำงานเป็นทีม สหวิทยาการ ซึ่งประกอบไปด้วย ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ กุมารแพทย์ โสตศอนาสิกแพทย์ นักแก้ไขการพูดและภาษา พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUCCC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้ร่วมกับ สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้น ในหัวข้อ “Simplified Technology for Interdisciplinary Network of Cleft & Craniofacial care” เพื่อเป็นเวทีที่จะส่งเสริมให้ความรู้และเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรักษาภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่และความผิดปกติของใบหน้าและศีรษะ ให้การส่งต่อการรักษาไปได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายแพทย์ ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการดังกล่าว นอกจากจะเป็นเวทีเผนแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้านนี้แล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการรักษาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยท่านที่สนใจจะเข้าร่วมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่  www.nuccc.nu.ac.th/thaicleft2017 หรือwww.facebook.com/NUcleftcenter 


9-10-60/003
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 23 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์