โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Center of Japanese Language Education, Spring semester 2018
วันที่ประกาศข่าว 05 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 98 คน

 ด้วย Reitaku University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Center of Japanese Language Education, Spring semester 2018 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2561

  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบ และขอได้โปรดส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด/วิทยาลัย มายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 21 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์