รายงานพิเศษ
 
 
ม.นเรศวร ผนึกกำลัง ม.พะเยา เพิ่มศักยภาพด้านบริการวิชาการและการวิจัย
วันที่ประกาศข่าว 27 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 184 คน


วันที่ 22 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหาร ในการร่วมบันมึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านของความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนงานบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิปข่าว
ธิติ สิงห์คง: ข่าว
นเรศ เอี่ยมอินทร์: ภาพ
ธิติ สิงห์คง: วิดีโอ
27-09-60/314
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 23 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์