รายงานพิเศษ
 
 
มน. ขยาย 4 เครือข่ายวิจัยในไต้หวัน ลงนามความร่วมมือ สถาบันระดับนานาชาติ
วันที่ประกาศข่าว 19 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว นักประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 419 คน         เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้ง ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา สนั่นเมือง อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  และอาจารย์จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ได้เข้าเจรจาและลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับ สถาบันการวิจัย Academia Sinica นำโดย  Dr. Hsou-min Li Distinguished Researcher, สถาบันชีววิทยาโมเลกุล Institute of Molecular Biology, Academia Sinica ณ ไต้หวัน

          ในขณะที่สถาบันการวิจัย Academia Sinica เป็นสถาบันการศึกษาระดับประเทศของไต้หวัน ที่สนับสนุนกิจกรรมการวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาตั้งแต่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงกลุ่มวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ ที่ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นความร่วมมือกันมาแล้ว ทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ เคมี และการต่อยอดความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำไปสู่การขยายความร่วมมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนกันด้วยสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีอย่างล้ำหน้า รวมไปถึงด้านนักวิจัยจากภาคสาขาวิชาต่างๆ ที่พร้อมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้ไต้หวัน ซึ่งความร่วมมือนี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันเศรษฐกิจทางไต้หวันได้มากขึ้น


     

         ในการเยี่ยมหารือครั้งนี้รวมถึง การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัย National Kaohsiung Normal University ไต้หวัน เพื่อทำความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน ด้านหลักสูตร ความร่วมมือด้านอาเซียนศึกษา ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน

          นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชม และเข้าหารือในความร่วมมือที่เป็นไปได้กับมหาวิทยาลัย Cheng Shiu University และมหาวิทยาลัย National Sun Yat-sen University ในไต้หวัน ซึ่งมีแนวโน้มในการร่วมมือกันพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายด้านการวิจัยต่อไปในเร็ว ๆ นี้
-----------------------------------------------

กันตพัฒน์ ฐิตาอัตตะวีร์/ข่าว

ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล/ภาพ

19-09-60/311

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 23 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์