ภาพข่าว
 
 
มน.ปลื้ม คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี’60
วันที่ประกาศข่าว 14 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 207 คน

              วันที่ 11 กันยายน 2560 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ในโอกาสนี้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายสุรเชษฎ์ มีไชยโย พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน “ชุดล้างไตทางหน้าท้องสำหรับเด็ก”  ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครฯ

              ด้าน นายวิษณุ กล่าวว่า ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ เพื่อพลิกโฉมการทำงานของภาครัฐ นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนางานบริการ รวมถึงต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชน ซึ่งก.พ.ร.ถือเป็นกำลังสำคัญในการพลิกโฉมระบบราชการ รางวัลเลิศรัฐนับเป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่อง

-------------------------------------------

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

ภาพจาก : คณะแพทยศาสตร์

14-09-60 / 304

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 30 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์