โครงการ DAAD-scholarship programmes 2018/2019 for Thailand จำนวน 2 ประเภททุน
วันที่ประกาศข่าว 05 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 138 คน

ด้วย DAAD Thailand ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ DAAD-scholarship programmes 2018/2019 for Thailand จำนวน 2 ประเภททุนได้แก่ 1. Master program (two DAAD Scholarship programmes) และ 2. Research grants for doctoral programmes and postdoctoral research projectsรายละเอียดดังเอกสารแนบ Download

             ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนและการวิจัยในประเทศเยอรมันได้ที่DAAD Information Center โทร 02-286-8708 หรือที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@daad.or.th หรือสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงาน ทุกวันจันทร์ พุธและศุกร์ เวลา 10.00- 12.00 และ 13.00-16.00 น. โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฐานข้อมูลทุนที่ www.funding-guild.de

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 39 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์