กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่ารัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิกประกาศให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2018
วันที่ประกาศข่าว 05 กันยายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 105 คน

    ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่ารัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิกประกาศให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หลักสูตรและการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกรีกสมัยใหม่ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Courses and Seminars in Greece in the Modern Greek Language and Culture, 25th Programme, Academic Year 2017-2018) ระหว่างเดือนตุลาคม 2017 – พฤษภาคม 2018 จำนวน 50 ทุน ให้กับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในสาธาณรัฐเฮลเลนิกและในต่างประเทศ และอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2560)

    ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครรับทุนจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ foreigners@iky.gr ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 และส่งเอกสารต้นฉบับผ่านสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย หรือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเทนส์ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ทางการของทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิกได้ที่ www.iky.gr

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 40 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์