ภาพข่าว
 
 
บายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ 2560
วันที่ประกาศข่าว 09 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1131 คน
 

บายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ภายในงานจัดให้มี พิธีฉลองบายศรี การแสดงพิธีเบิกบายศรี และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยนายชูชาติ ใจแก้ว เป็นผู้เทศน์ แหล่ เรียกขวัญกำลังใจให้แก่นิสิตใหม่ กว่า 4,700 คน พร้อมรับสายสิญจน์จากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สุธินี พูลเขตนคร :ข่าว

ยศวดี สายสืบ :ภาพ

09-08-60 / 288

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์