ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ม.นเรศวร ตัวแทนอาเซียน รับคัดเลือกร่วมมือวิชาการรัฐบาลไต้หวัน วิจัย พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่องเที่ยว
วันที่ประกาศข่าว 04 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นักประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 361 คนเมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ที่ได้รับทุนวิชาการเพื่อสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 


        กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันได้จัดตั้งกองทุนด้านความร่วมมือด้านวิชาการภายใต้โครงการหัวข้อ “Taiwan Studies” เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการไต้หวันและนักวิชาการทั่วโลก เริ่มจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในกลุ่มทวีปยุโรป อเมริกา และอเมริกาใต้ โดยในปีนี้ ไต้หวันได้เล็งเห็นความสำคัญกลุ่มประเทศในเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอาเซียนเพื่อสนับสนุนทุนด้านความร่วมมือ โดยในปีแรกกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยตัวแทนจากประเทศอาเซียนดังนี้ 1) Naresuan University, Thailand 2) The National Economics University, Vietnam 3) BINUS University, Indonesia 4) Nanyang Technological University, Singapore

        ผลการคัดเลือกของโครงการนี้ สืบเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าร่วมโครงการวิจัยไทยศึกษากับทางไต้หวันตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร. พีรธร บุญยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร. จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เป็นผลทำให้มหาวิยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ

        การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวที่ ม.นเรศวรได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไต้หวัน จะเน้นความสำคัญในด้านความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว (Creative Economy and Tourism) ระหว่างไทย-ไต้หวัน ซึ่งจะเริ่มประมาณปลายปีนี้ โดยการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป

--------------------------------------------------

กันตพัฒน์ ฐิตาอัตตะวีร์/ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์/ภาพ

04-08-60/285

 

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์