ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน (WLC) ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและโท
วันที่ประกาศข่าว 03 สิงหาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 222 คน
      ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน (WLC) ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและโท  (ทุนไม่เต็มจำนวน) ทุนละ 300,000 – 400,000 บาท
ครอบคลุมค่าเล่าเรียนบางส่วน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า โดยนิสิตผู้รับทุนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนจำนวน89,000.-บาท และค่าหอพักแบบเหมาจ่ายรายปี จำนวน
 15,000 – 20,000.-บาท โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้ทุน หลักสูตร ที่เปิดสอน คุณสมบัติ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังไฟล์แนบ

 Download เอกสารแนบ
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์