ภาพข่าว
 
 
พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร Leadership Development Programs
วันที่ประกาศข่าว 14 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 255 คน


วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร Leadership Development Programs (NU-LDP) โดยหลัก สูตรนี้ออกแบบและหาสิ่งที่เป็นแก่นแท้แห่งศาสตร์และศิลป์เพื่อพัฒนาสุดยอดผู้นำแห่งยุคสมัยอย่างแท้จริงมีรากฐานจากทีมงานที่มีประสบการณ์จัดอบรมพัฒนาจริงอย่างต่อเนื่องยาวนานออกแบบร่วมกับแนวคิดของคณะแพทยศาสตร์สมัยใหม่อย่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณบุญคลี ปลั่งศิริ มาบรรยายในหัวข้อ Leadership และ ศาสตราจารย์ นพ.สมนึก ดำรงกิจชัยพร ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรธิติ สิงห์คง: ข่าว
นเรศ เอี่ยมอินทร์: ภาพ
14-07-60/270

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์