รายงานพิเศษ
 
 
มน. เปิดตัวโครงการยกระดับการท่องเที่ยวระดับชุมชน เข้าสู่โลกดิจิตอล
วันที่ประกาศข่าว 13 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 234 คน


วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนโลกไซด์เบอร์ ด้วยธุรกิจดิจิตอล (Digital Economy for Tourism) ณ ห้องประชุมอาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดเผยว่า โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนโลกไซด์เบอร์ ด้วยธุรกิจดิจิตอล (Digital Economy for Tourism) ได้งบประมาณของกระทรวงไอซีที เพื่อนำมาพัฒนาผู้ประกอบการของการท่องเที่ยว โดยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้ไปอยู่ในโลกไซเบอร์ เพื่อขยายกิจการตลาดเพื่อให้ผู้ที่สนใจของการท่องเที่ยวระดับชุมชน ได้เข้าถึงผู้ประกอบการมากขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ผู้ประกอบการ 25 ราย ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก 5 ราย จังหวัดสุโขทัย 6 ราย จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 ราย จังหวัดตาก 5 ราย และจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ราย เพื่อเป็นผู้ประกอบการนำร่อง ร่วมพัฒนาการดำเนินธุรกิจด้วยดิจิตอล โดยประกอบด้วยการพัฒนาเว็บไซด์ของธุรกิจในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวางระบบดิจิตอล เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เชื่อมโยงระบบการจองห้องพัก (Room booking)ระบบการจองบริการ (Service Booking) ระบบการชำระเงิน (e-Payment)และการพัฒนา Digital Content ทั้งในรูปแบบสื่อวิดีโอและภาพ เพื่อใช้ในการทำการตลาดและเผยแพร่ไปยังช่องทางต่างๆ อาทิ YouTube, Facebook เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอต้นแบบ (Show Case) ของการประยุกต์ใช้ระบบดิจิตอล เพื่อพัฒนาธุรกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนโลกไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกาตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจในยุค 4.0 ที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการให้ใช้ดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้ารับชมการแสดงนิทรรศการและนำเสนอโปรโมชั่นในการจองห้องพัก และบริการของผู้ประกอบการทั้ง 25 ราย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก


แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 20 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์