ภาพข่าว
 
 
มน. เน้นย้ำ สร้างผู้นำพร้อมคุณธรรม จริยธรรม ทำงานอย่างมีความสุข
วันที่ประกาศข่าว 13 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นักประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 239 คน
        เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ศาาตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ มีศีลธรรมอันดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ึดร.นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณกับการทำงานอยางมีความสุข" ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

------------------------------------

สุธินี พูลเขตนคร/ข่าว
อวยพร ระคาม/ภาพ
13-07-60/266
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 21 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์