ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ม.นเรศวร นำร่องเปิดโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนโลกไซเบอร์ ด้วยธุรกิจดิจิตอล
วันที่ประกาศข่าว 11 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 219 คน


ม.นเรศวร นำร่องเปิดโอกาสทางธุรกิจ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนโลกไซเบอร์ ด้วยธุรกิจดิจิตอล

                มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนโลกไซด์เบอร์ ด้วยธุรกิจดิจิตอล (Digital Economy for Tourism) โดยได้ทำความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 25 ราย ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก 5 ราย จังหวัดสุโขทัย 6 ราย จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 ราย จังหวัดตาก 5 ราย และจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ราย เพื่อเป็นผู้ประกอบการนำร่อง ร่วมพัฒนาการดำเนินธุรกิจด้วยดิจิตอล โดยประกอบด้วยการพัฒนาเว็บไซด์ของธุรกิจในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวางระบบดิจิตอล เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เชื่อมโยงระบบการจองห้องพัก (Room booking)ระบบการจองบริการ (Service Booking) ระบบการชำระเงิน (e-Payment)และการพัฒนา Digital Content ทั้งในรูปแบบสื่อวิดีโอและภาพ เพื่อใช้ในการทำการตลาดและเผยแพร่ไปยังช่องทางต่างๆ อาทิ YouTube, Facebook เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอต้นแบบ (Show Case) ของการประยุกต์ใช้ระบบดิจิตอล เพื่อพัฒนาธุรกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนโลกไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกาตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเป็นเศรษฐกิจในยุค 4.0 ที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการให้ใช้ดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ 

                ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้เตรียมจัดงานแถลงข่าวในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร และกำหนดจัดให้มีการแสดงนิทรรศการและนำเสนอโปรโมชั่นในการจองห้องพัก และบริการของผู้ประกอบการทั้ง 25 ราย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

                โอกาสนี้ขอเชิญผู้สนใจ และผู้ประกอบการที่สนใจในการขยายผลในปี 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8610 (ในวันและเวลาราชการ)

---------------------------------------------

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต : www.i-synes.com

11-07-60 / 265

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 20 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์