ภาพข่าว
 
 
สภาอาจารย์ ม.นเรศวร ประชุมหารือนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย
วันที่ประกาศข่าว 05 กรกฏาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นักประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 336 คน
       เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นำโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการ ท่านรองอธิการบดี พร้อมทั้งสำนักงานสภาอาจารย์ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมีเนื้อหาในการหารือด้านการทำแผนพัฒนาการงาน เพื่อให้เกิดคุณภาพสอดรับกับการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตในยุคใหม่ การประสานมุมมองของบุคลากรสู่ยุคศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงการชี้แจงประเด็นผลการสรรหาอธิการบดี ที่มีเสียงข้างมากยืนยัน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวรของสภามหาวิทยาลัย อย่างเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


-----------------------------------------------

กันตพัฒน์ ฐิตาอัตตะวีร์/ข่าว

05-07-60/262

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์