ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 (PEC-G 2018) โดยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
วันที่ประกาศข่าว 29 มิถุนายน 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 324 คน
   สกอ.ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 (PEC-G 2018) โดยรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
และนักศึกษาอายุระหว่าง  18-23 ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ได้เดินทางไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตร ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

      ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cultural.bangkok@itamaraty.gov.br ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 20 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์