ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศข่าว 29 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 257 คน
  ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program
ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1-3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงาน ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10-12 เดือน

  โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 30-50 ปี จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะแนน TOEFL
หรือ IELTS ตามที่กำหนด และมีคุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่
เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.
แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 21 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์