ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
แต่งตั้ง 6 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวาระการบริหาร ศ(พิเศษ)ดร.กาญจนา เงารังษี
วันที่ประกาศข่าว 18 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ ม.นเรศวร จำนวนผู้อ่าน 2726 คน


แต่งตั้ง 6 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวาระการบริหาร ศ(พิเศษ)ดร.กาญจนา เงารังษี

       สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวการประชุมครั้งที่ 228(4/2560) เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 และ ครั้งที่231(6/2560) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560 ได้แต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 6 คน โดยรับผิดชอบหน่วยงานเทียบเท่ากอง ดังนี้

                                  คำสั่งแต่งตั้ง http://office.nu.ac.th/law/announce/attach/files/17-05-60-KS2.pdf


                                  คำสั่งแต่งตั้ง http://office.nu.ac.th/law/announce/attach/files/17-05-60-KS3.pdf


                                  คำสั่งแต่งตั้ง http://office.nu.ac.th/law/announce/attach/files/17-05-60-KS4.pdf


                                  คำสั่งแต่งตั้ง http://office.nu.ac.th/law/announce/attach/files/17-05-60-KS5.pdf


                                  คำสั่งแต่งตั้ง http://office.nu.ac.th/law/announce/attach/files/17-05-60-KS6.pdf


                                  คำสั่งแต่งตั้ง http://office.nu.ac.th/law/announce/attach/files/17-05-60-KS7.pdf

 


       สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 055 96 1151 http://office.nu.ac.th/law/announce/


ณัฐชยา แก้วมา : ข่าว
 นเรศ เอี่ยมอินทร์: ภาพ
17-05-60/232


แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์