ภาพข่าว
 
 
โลจิสติกส์ฯมน.เผยข้อมูลเด็ด!การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนเส้นทางหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย
วันที่ประกาศข่าว 18 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นักประชาสัมพันธ์ จำนวนผู้อ่าน 368 คนเมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผอ.วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.นเรศวร นำทีมคณาจารย์ เผยข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหลังจากการลงพื้นที่ ในแผนงานวิจัย การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพตามเส้นทาง หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (Efficient Tourism Supply Chain on Lao PDR -Indochina -Myanmar Route)  แบ่งออกเป็น โครงการวิจัยย่อย 1.การพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย 2.การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนเส้นทางหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านแดน บนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย โดยมีหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนของ5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างกว่า 50 คน ร่วมกันระดมสมองและรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปบนเส้นทางดังกล่าว ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.พิษณุโลกณัฐชยา แก้วมา ข่าว/ภาพ

18-05-2560/234

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 21 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์