ภาพข่าว
 
 
Design Thinking Workshop & NU Hackathon
วันที่ประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 315 คน

   วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรม Design Thinking Workshop & NU Hackathon เพื่อเป็นเวทีในการเสริมทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการและได้เรียนรู้การคิดค้นนวัตกรรม ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปต่อยอดเชิงพานิชย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน


   กิจกรรม Design Thinking Workshop เป็นกิจกรรมที่นำนิสิตมารวมกันแจมความคิด ออกแบบประสบการงานของมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์หรือปรับปรุง การดำเนินการต่างๆของมหาวิทยาลัย ส่วนกิจกรรม NU Hackathon เป็นเวทีให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนา Web Application และ internet of Things ภายใต้หลักคิด Innovation/Eco ณ อาคารเอกาทศรถและอาคารเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร


ธิติ สิงห์คง: ข่าว
17-05-60/233

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์